Soutěžní tým tvoří výběr dětí, které mají určité dispozice a talent pro tento sport a které mají zájem věnovat se tomuto sportu více než jen „hobby“.
Tyto děti se pak účastní soutěží, a to i mezinárodních. Děti jsou vybírány z běžných skupinových lekcí, většinou po dosažení určité úrovně.

Tréninky soutěžního týmu probíhají individuálně po 1, max 3 dětech.
Časově jsou tréninky rozvrženy 3x týdně, ale někdy také 4 – 5x týdně podle okolností a soutěží.

AKTUÁLNÍ SOUTĚŽNÍ TÝM

Zuzana Raiskubová
Marharyta Lukash