Aerial Silks neboli akrobacie na šále (šálách) je novodobá cirkusová disciplína, ale dnes již také krásný a elegantní sport, ve kterém se propojují prvky baletu a gymnastiky v několika metrech nad zemí.
Důraz je kladen především na techniku, provedení, ale také umělecký dojem.

Akrobacie na šále pochází z Ameriky, kde se vyvinula z akrobacie na laně.

Výhodou je především rozdělení látky (šály) na 2 kusy při úvaze, což následně dává mnohem více možností různých cviků, než jen s jedním kusem lana.
Pravděpodobně s tímto nápadem přišel v roce 1995 André Simard, který v té době pracoval pro největší cirkus na světě – Cirque Du Solei a postavil tam tak 1. vystoupení na šále.

Akrobacie na šále se stále vyvíjí a do ČR pronikla až okolo roku 2010.
V současné době rozlišujeme Aerial Sport (Aerial Gymnastics) a Aerial Art.

Aerial Sport je soutěžní disciplína, ve které jsou určitá pravidla a jde především o to, předvést sestavu s co nejobtížnějšími prvky a zároveň s co nejlepším a nejčistším provedením.

Aerial Art oproti tomu mnohdy vnímáme po sportovní a technické stránce spíš jako hobby cvičení.
Jde především o sestavy s velkou efektností prvků, které nemusí dosahovat až takové obtížnosti, ale laické oko diváka to nepozná. Sestavy z těchto prvků se používají především na různá vystoupení.

V Aerial Silks Academy se soustředíme na oba výše popsané styly a umíme je také propojit – poskládat z části obtížných a riskantních soutěžních prvků efektní sestavu pro oko diváka na vystoupení.

Připravujeme vybrané talentované děti na mezinárodní soutěže, ale vystupujeme také na kulturních i komerčních akcích.